Preselecție festival internațional de folclor

Vă reamintim termenul limită pentru preselecție – 3 iulie 2016.!

Înscrierea la concurs se face pe bază de Fișă de participare (conform anexei). Fișa va fi însoțită de fișiere pe suport CD sau fișiere atașate e-mail care conțin repertoriul de concurs. Acestea vor fi transmise Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, Piața Traian, nr. 2 cod poștal 810153, telefon și fax +40.239.614.710 Brăila, România până la data de 3 iulie 2016.

Piesele în format mp3 și documentele necesare înscrierii pot fi transmise și pe adresa festival.folclor@centruldecreatiebraila.ro

Fiecare concurent va prezenta 2 piese contrastante ca structură (tempo, melodie, ritm, caracter); prima piesă, fără acompaniament, iar a doua cu acompaniament orchestral și care să exprime zona etnofolclorică din care provine concurentul. Piesele vor răspunde, prin conținut, mesajului transmis prin chiar genericul concursului – cântecul de dragoste. Cu alte cuvinte, interpreții se vor prezenta la Festival – în exclusivitate – cu repertoriu de dragoste. În cazul reprezentanților etniilor, piesele vor fi din repertoriul minorității respective.

În urma preselecției, vor fi admiși maximum 30 de concurenți.

footer folclor

Ediția 2016 – dată de desfășurare

Consiliul Județean Brăila prin Centrul de Creație organizează a X-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor „Cântecul de dragoste de-a lungul Dunării” în intervalul 26-28 iulie 2016.

  • Concursul se adresează soliștilor vocali și grupurilor (maximum 5 persoane, care fiecare in parte întrunește condiția de vârstă), artiști amatori aparținând țărilor de pe cursul Dunării: Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia, Bulgaria, Romaâia, Moldova și Ucraina.
  • Pot participa la concurs persoane care au depășit vârsta de 18 ani, împliniți până la data preselecției.
  • Este recomandabil ca, în cazul participanților din județele riverane Dunării din România, unul dintre concurenți să aparțină grupului etnic preponderent – ucraineni, tătari, turci, ruși-lipoveni de rit vechi, greci, italieni etc.
  • În urma preselecției, vor fi admiși maximum 30 de concurenți.

Regulamentul festivalului este publicat la rubrica „Órganizare”.

Ediția 2015 – anunț organizatoric – dată de desfășurare

Anunt festival 2015

Consiliul Județean Brăila prin Centrul de Creație organizează a IX-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor „Cântecul de dragoste de-a lungul Dunării” în intervalul 21-23 iulie 2015.

  • Concursul se adreseaza solistilor vocali si grupurilor (maximum 5 persoane, care fiecare in parte intruneste conditia de varsta), artisti amatori apartinand tarilor de pe cursul Dunarii: Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croatia, Serbia, Bulgaria, Romania, Republica Moldova si Ucraina.
  • Pot participa la concurs persoane care au depasit varsta de 18 ani, impliniti pana la data preselectiei.
  • Este recomandabil ca, in cazul participantilor din judetele riverane Dunarii din Romania, unul dintre concurenti sa apartina grupului etnic preponderent – ucraineni, tatari, turci, rusi-lipoveni de rit vechi, greci, italieni etc.
  • In urma preselectiei, vor fi admisi maximum 30 de concurenti.